Home / Tag Archives: tưới tự động cho bưởi

Tag Archives: tưới tự động cho bưởi

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cho cây bưởi diễn

Bưởi diễn là một cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên để năng suất, chất lượng quả cao, ổn định bà con cần áp dụng kỹ thuật trồng và chăm sóc cho cây bưởi diễn và các biện pháp chăm sóc khoa học, dinh dưỡng đầy đủ hợp lý qua các năm, để bù đắp lại ... Read More »

Mô hình tưới nước nhỏ giọt cho vườn bưởi ở tỉnh Đắk Nông

Mô hình tưới nước nhỏ giọt cho vườn bưởi ở tỉnh Đắk Nông: Mô hình tưới nước nhỏ giọt cho cây hồ tiêu và cây bưởi xanh vừa được Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) triển khai thí điểm tại 2 địa điểm ở phường Nghĩa Phú (Gia Nghĩa) và xã Nâm N’Jang (Đắk Song). Đây được xem là ... Read More »

Hiệu quả kinh tế khi ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt cho cây bưởi

 Hiệu quả kinh tế khi ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt cho cây bưởi: Ưu điểm lớn nhất cuả công nghệ tưới tự động nhỏ giọt là tiết kiệm nước, do nước tưới được cấp trực tiếp cho cây trồng, không bị thất thoát do bốc hơi và thấm sâu. Tưới nhỏ giọt còn cho phép giảm chi phí lao ... Read More »