Home / Tag Archives: tưới thanh long

Tag Archives: tưới thanh long

Hệ thống tưới tự động cho cây thanh Long ở Bình Thuận

Hệ thống tưới tự động cho cây thanh Long ở Bình Thuận:  Tại Bình Thuận vừa xuất hiện một số loại sản phẩm phục vụ cho hệ thống tưới tự động và bán tự động cho cây thanh long. Nhiều hộ nông dân sữ dụng những thiết bị tưới  phun mưa đơn giãn nhưng hiệu quả so với phương pháp tưới thủ ... Read More »