Home / Tag Archives: Tưới nước tự động tại Nghệ An

Tag Archives: Tưới nước tự động tại Nghệ An

Hệ thống tưới nước tự động cho hành hoa, cải ngọt ở Nghệ An

Thời gian gần đây, nhiều hộ nông dân đã áp dụng hệ thống tưới nước tự động vào sản xuất nông nghiệp. Tăng nâng suất cây trồng, chất lượng sản phẩm đảm bảo, mang lại hiệu quả kinh tế, tăng thêm thu nhập cho bà con nông dân. Hệ thống tưới nước tự động cho hành hoa, cải ngọt ở Nghệ ... Read More »